De methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'  (ofwel ZLKLS) is ontwikkeld door José Schraven en wordt al sinds 1995 met succes toegepast in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en in taalklassen voor NT2-leerlingen.

 

DOELGROEP

Onderwijsprofessionals die hun lees- en spellingonderwijs effectiever en efficiënter willen uitvoeren.

 

UITGANGSPUNTEN METHODIEK 'ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN'

  • Deze methodiek kan in combinatie met elke lees- en spellingmethode gebruikt worden.

  • Er wordt een heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie gegeven bij elk onderdeel. Het doel is om falen te voorkomen. Deze instructie werkt preventief, daarna volgen inoefening en gerichte feedback. Op deze manier ervaren de kinderen succes, wat een belangrijke motivatie is om plezier in het leren te hebben en te houden.

  • De aanpak is groepsgewijs. Differentiatie vindt binnen elk kernonderdeel plaats naar moeilijkheid en  via de mate van visuele en/of motorische ondersteuning (adaptief).

  • De letters worden aangeleerd met behulp van ondersteunende gebaren.

  • Spelling krijgt vanaf het begin evenveel aandacht als lezen. Het leren schrijven van woorden vraagt eigen instructie- en oefenmomenten.
  • In de niet-klankzuivere periode worden de woorden geordend op overeenkomstige lees-schrijfwijze met daaraan gekoppeld een regel of denkwijze.

  • Ordening biedt een denkkader, zodat kinderen leren waarom woorden zo gelezen of geschreven moeten worden.

  • De aanpak is multi-sensorieel: zowel het visuele, motorische als auditieve kanaal wordt zoveel mogelijk ingeschakeld.