STAAL Spelling en Grammatica

De methode STAAL Spelling en Grammatica (uitgeverij Malmberg) bevat de compleet uitgewerkte leerlijn spelling volgens de aanpak van José Schraven. De lessen kennen een vaste opbouw, waarbij het dagelijks dictee een vast onderdeel vormt van de instructieles. Woorden worden geordend op overeenkomstige moeilijkheid en hieraan wordt een categorienaam en een regel gekoppeld. Naast de spelling van de onveranderlijke woorden, bevat STAAL Spelling ook een leerlijn werkwoordspelling en een leerlijn grammatica. STAAL Spelling en Grammatica kan worden ingezet vanaf de tweede helft van groep 3 tot en met groep 8. De methode komt het best tot zijn recht in combinatie met de ZLKLS-aanpak bij technisch lezen.