STAAL Spelling

De methode STAAL Spelling (uitgeverij Malmberg) bevat de compleet uitgewerkte leerlijn spelling volgens de aanpak van José Schraven. De lessen kennen een vaste opbouw, waarbij het dagelijks dictee een vast onderdeel vormt van de instructieles. Woorden worden geordend op overeenkomstige moeilijkheid en hieraan wordt een categorienaam en een regel gekoppeld. Naast de spelling van de onveranderlijke woorden, bevat STAAL Spelling ook een leerlijn werkwoordspelling en een leerlijn grammatica. STAAL Spelling kan worden ingezet vanaf de tweede helft van groep 3 tot en met groep 8. De methode komt het best tot zijn recht in combinatie met de ZLKLS-aanpak bij technisch lezen.

 

Onjuiste communicatie nieuwe taal- spellingmethoden

Educatieve uitgeverijen brengen op dit moment nieuwe taal- en spellingmethoden en aanvankelijk leesmethodes uit. In de communicatie van deze nieuwe methodes wordt aangegeven dat hun aanpak de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' (ZLKLS) volgt en/of op mijn gedachtegoed is gebaseerd. Er is geen samenwerking met deze uitgevers geweest. Bovendien blijken deze methodes inhoudelijk sterk van de methodiek af te wijken en zo mijn naam/ naam methodiek ZLKLS aan te tasten. 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' is alleen evidence based als je de methodiek volledig uitvoert. Staal spelling (Malmberg) is de enige spellingmethode waar ik bij betrokken ben en de methodiek dus gegarandeerd volgt. Dat geldt ook voor de Leesmap groep 4-5 (TGM) en de schriften Steeds beter schrijven (De Schrijfvriend).

José Schraven