De methodiek ZLKLS is uitgewerkt in de volgende materialen. Deze materialen zijn uitgegeven in samenwerking met José Schraven. 

MEDEDELING JOSÉ SCHRAVEN

Onjuiste communicatie nieuwe taal- spellingmethoden

In de lesmethodes Taaljacht (Zwijsen) en Plezier in Taal - PIT (Thieme) wordt in woord en beeld gesteld dat de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'(ZLKLS) wordt gevolgd. Deze methodes wijken in de uitwerking echter sterk van mijn methodiek af. Ook mededelingen of suggesties, dat VLL-KIM en Lijn 3 mijn methodiek ZLKLS zouden volgen, kloppen niet. Er is geen samenwerking met deze uitgevers geweest.  Bovendien blijken deze methodes inhoudelijk sterk van de methodiek af te wijken en zo mijn naam/ naam methodiek ZLKLS aan te tasten.  'Zo leer je kinderen lezen en spellen' is alleen evidence based als je de methodiek volledig uitvoert. Staal spelling en Grammatica (Malmberg) is de enige spellingmethode waar ik bij betrokken ben en die de methodiek dus gegarandeerd volgt. Dat geldt ook voor de uitgaven Lezen en spellen in groep 3,  Lezen in groep 4 en Lezen in groep 5 (Pica) en de schriften Steeds Beter Schrijven (De Schrijfvriend).