Mijn naam is Karin van der Weijden-van der Laan en ik maak sinds 2015 deel uit van het scholingsteam van José Schraven. In 1989 heb ik mijn doctoraaldiploma Taal- en literatuurwetenschap behaald aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en in 2009 de Master Dyslexiespecialist aan de Fontys Hogeschool.  Daarna heb ik nog diverse certificaten behaald op het gebied van dyslexiezorg en leerlingbegeleiding.

Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Jaarlijks neem ik deel aan diverse bijscholingen en intervisiebijeenkomsten met andere onderwijsprofessionals, waaronder remedial teachers, orthopedagogen en logopedisten.

Ik ben medeauteur van de boeken Lezen in groep 4 en Lezen in groep 5, waarin de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' is uitgewerkt voor instructielessen technisch lezen. Deze boeken zijn in 2023 verschenen bij uitgeverij Pica. Daarnaast heb ik in het verleden meegewerkt aan diverse publicaties rondom lezen, spellen, dyslexie en beginnende geletterdheid. Op dit moment werk ik mee aan de methode STAAL 2 Spelling en Grammatica, die in schooljaar 2024-2025 zal verschijnen.

In 2008 ben ik in Eindhoven gestart met mijn praktijk LEREN kun je LEREN. Ik begeleid leerlingen en studenten op het gebied van lezen, spellen en studievaardigheden. In mijn praktijk werk ik o.a. met ZLKLS, STAAL Spelling, Alle teksten de baas en Snel leren=leuk leren. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, op dit moment is er sprake van een wachtlijst. 

Voor meer informatie, zie www.lerenkunjeleren.nl