Op de foto mijn vader Ton van der Laan (1939-2008) op de St. Paulusschool in Den Haag, 1946. 

Welkom op de website Lezen en Spelling

Vijftien jaar geleden kwam ik tijdens mijn werk als dyslexiebehandelaar in contact met José Schraven en haar methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'.  Ik heb ervaren dat leerlingen veel baat hebben bij deze heldere, sobere instructiemethodiek. Hiermee wordt gericht gewerkt aan de kernonderdelen van het  lees- en spellingonderwijs. Een methodiek die niet alleen individueel, maar juist ook klassikaal kan worden ingezet en in combinatie met elke lees- of spellingmethode. Met veel plezier draag ik de kennis en ervaringen met betrekking tot de methodiek over op andere onderwijsprofessionals, zodat ook zij met hun leerlingen kunnen profiteren van deze aanpak.

drs. Karin van der Weijden

Erkend scholingspartner van drs. José Schraven en Uitgeverij Malmberg