Het scholingsteam ZLKLS

José Schraven en de door haar erkende scholingspartners Shirley Snip, Karin van der Weijden, Wendy Ligt en Maureen Grevink.

 

Met de op 20 december 2023 opgerichte Stichting Zo leer je kinderen lezen en spellen zullen wij het gedachtegoed van José Schraven voortzetten en bewaken, o.a. in de vorm van een kenniscentrum, het verzorgen van landelijke cursussen, teamtrainingen en implementatietrajecten. Wij zullen ons als team, in de lijn van José, blijven inzetten voor een generatie die goed kan lezen, spellen en schrijven. Hieronder vind je de links naar de websites van José Schraven en mijn collega scholingspartners.