OPTIMALISEER JE LEES- EN SPELLINGONDERWIJS MET BEHULP VAN ZLKLS!

Het scholingsteam van José Schraven biedt hierbij ondersteuning in de vorm van teamscholingen en begeleiding bij de implementatie. Doel is het creëren van een doorgaande lijn binnen school en borging voor de lange termijn. 

 

CURSUSMOGELIJKHEDEN OP LOCATIE

 • Basiscursus ZLKLS (2 dagen)
  Dag 1: de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren

  Dag 2: de kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees- en spellingtoetsen

 • Cursus ZLKLS Voortgezet: doorgaande lijn groep 4-8 (1 dag)
  Hoe kan de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school lopen?

 • Cursus ZLKLS en Fonemisch bewustzijn in een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 (1 dagdeel)
  Het oefenen van de kernonderdelen van ZLKLS die van belang zijn voor een soepele overgang van groep 2 naar 3.

 • Cursus ZLKLS Borgen
  Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (bijv. intern begeleider, taalcoördinator) worden klassenbezoeken afgelegd of video-opnames van de lees- en of spellinglessen op school bekeken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een kijkwijzer. Doel is deskundigheidsbevordering, zodat hiermee de methodiek gericht ingevoerd en effectief toegepast kan worden, ook op de lange termijn. Vaste punten uit de kijkwijzer en vragen van de leerkrachten staan centraal.  Doel is dat de deskundigheid in de school vergroot wordt en dat vanuit deze deskundigheid de methodiek gericht ingevoerd kan worden. Wij kunnen ook meehelpen met het borgen van de methodiek door samen lesschema's en logboeken in te vullen en te bespreken.  

 • Studiebijeenkomst op maat (ZLKLS en/of STAAL Spelling)
  Programma wordt in overleg samengesteld, bijvoorbeeld op basis van vragen uit de praktijk of om kennis op te doen over de achtergronden van de aanpak zoals die in de methode STAAL Spelling gehanteerd wordt.

   

TARIEVEN

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

 

HANDBOEK ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN

Het handboek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' (35 euro) is te bestellen via uitgeverij Pica. De handleiding bevat de achtergronden van de aanpak en alle informatie om met de methodiek aan de slag te gaan. 

TECHNISCH LEZEN VOOR GROEP 4-5

Per leerjaar (groep 4 en groep 5) is er een leerkrachtdeel en zijn er voor de leerlingen twee oefenboeken, uitgegeven door Pica. De oefenboeken bevatten leesbladen met woorden van alle categorieën, die per blad geïsoleerd worden aangeboden. De woorden zijn geordend op overeenkomstige moeilijkheid, net zoals bij het spellingonderwijs. Zo vormt het lezen een voorschotbenadering voor het spellen. Bij elk leesblad hoort een tekst, waarin de woorden van het leesblad in context voorkomen. De materialen kunnen ook worden ingezet in de hogere groepen of bij remedial teaching of begeleiding op de ondersteuningsniveaus. Er zijn ook voordeelpakketten met oefenboekjes.