OPTIMALISEER JE LEES- EN SPELLINGONDERWIJS MET BEHULP VAN ZLKLS!

Het scholingsteam van José Schraven biedt verschillende cursussen om met de methodiek en de bijbehorende lesschema’s te leren werken. Geschikt voor iedere onderwijsprofessional.

 

Tweedaagse basiscursus

lezen-spellen-schrijven

Op dag 1 staat de inhoud van de klankzuivere periode centraal, Je leert wat de kernonderdelen zijn van het aanvankelijk lezen en spellen, hoe je letters aanleert met behulp van klankgebaren en hoe je je instructieles efficiënt en effectief uitvoert.

Op dag 2 leer je hoe je effectieve lees- en spellinglessen geeft in de niet-klankzuivere periode. Woorden worden op overeenkomstige lees- en spellingwijze geordend.

Doorgaande lijn groep 2-3 

fonemisch bewustzijn

Welke oefeningen gericht op de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn in groep 2 sluiten aan bij het aanvankelijk lees- en spellingonderwijs in groep 3? 

Je leert welke wetenschappelijk én in de praktijk bewezen oefeningen het meest effectief zijn om de kinderen met een goede basis in groep 3 te laten starten met lezen en spellen.

(1 dagdeel)

 

 

Doorgaande lijn groep 4-8

lezen-spellen-schrijven

Je leert waarom we zowel bij lezen, spelling als schrijven dezelfde ordening aanhouden, die ook zo in STAAL Spelling en Grammatica is uitgewerkt.

De oefenboeken Lezen in groep 4 en 5 met uitgewerkte lesschema’s worden behandeld, evenals het DI(K)-lezen. 

Daarnaast leer je hoe je bij leestoetsen het doorleesniveau bepaalt en hoe je een foutenanalyse maakt bij spelling.

(1 dag)

Borging

implementatie

Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (bijv. intern begeleider, taalcoördinator) worden klassenbezoeken afgelegd of video-opnames van de lees- en spellinglessen op school bekeken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een kijkwijzer. Doel is deskundigheidsbevordering, zodat de methodiek gericht ingevoerd en effectief toegepast kan worden, ook op de lange termijn. 

 

 

TARIEVEN

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op via het contactformulier.

 

CURSUSSEN (VRIJE INSCHRIJVING)
Ieder schooljaar worden ook landelijk diverse ZLKLS-cursussen georganiseerd door het scholingsteam van José Schraven. Belangstellenden kunnen zich individueel bij de betreffende docent inschrijven. Locaties zijn altijd in de buurt van een NS-station. Zie voor data www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl