Mijn naam is Karin van der Weijden-van der Laan en ik maak sinds 2015 deel uit van het scholingsteam van José Schraven. In 1989 heb ik mijn doctoraaldiploma Taal- en literatuurwetenschap behaald aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en in 2009 de Master Dyslexiespecialist aan de Fontys Hogeschool.  Daarna heb ik nog diverse certificaten behaald op het gebied van dyslexiezorg en leerlingbegeleiding.

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers, Beter Onderwijs Nederland en de Vereniging van Taalspecialisten. Jaarlijks neem ik deel aan diverse bijscholingen en intervisiebijeenkomsten met andere onderwijsprofessionals, waaronder remedial teachers, orthopedagogen en logopedisten.

Ik ben medeauteur van de boeken Lezen in groep 4 en Lezen in groep 5, waarin de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen is uitgewerkt voor instructielessen technisch lezen. Deze boeken zijn in 2023 verschenen bij uitgeverij Pica.

LBRT geregistreerd, lidmaatschapsnummer 160826

KvK nummer 17256343

www.lerenkunjeleren.nl